niedziela, 19 wrzesień 2021 16:49

Kobiety wielkopolskiej konspiracji

Uczniowie naszej szkoły brali udział w ciekawych warsztatach zorganizowanych przez Centrum Edukacyjne IPN w Poznaniu „Przystanek Historia”. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Kobiety wielkopolskiej konspiracji”. Zajęcia prowadziła dr Izabella Kopczyńska, która przedstawiła nam historię pięciu wspaniałych kobiet pracujących na różnych polach konspiracji: łączności, tajnym nauczaniu, dywersji i sabotażu, wydawaniu prasy podziemnej czy przerzucaniu jeńców alianckich na Zachód. Szczególnie silnie wybrzmiały słowa jednej z pięciu odważnych Wielkopolanek, Ireny Bobowskiej: „…Sądzę, że całe zło na świecie i wszystkie wojny są spowodowane tym, że ludzie nie nauczyli się jeszcze wzajemnie rozumieć. Ja zaś mogę spokojnie umrzeć, gdyż wiem, iż czas taki jeszcze nadejdzie, chociaż ja go już nie doczekam. Poza tym mogę umierać z dumą, gdyż zachowałam mój honor i moją wiarę do końca.”
Ewa Isajewiczwarsztaty2