Dotychczasowe wydatki Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Do dnia 30.11.2021 - dofinansowaliśmy 10 wniosków do nagród w konkursach plastycznych, historycznych, polonistycznych, językowych oraz konkursach organizowanych przez Bibliotekę oraz Świetlicę szkolną. 
 
W kolejnych planach Rada Rodziców oprócz dofinansowania doraźnych inicjatyw chce:
 
- partycypować w kosztach kolejnej maszyny do szycia w programu "Szyjemy i pomagamy" lub przeznaczenie środków na zakup materiałów i wypełnienia do tejże inicjatywy
- sfinansowanie naklejek edukacyjnych w szkole 
- zakupu 2 dozowników cateringowych na poczet kolejnych festynów i imprez w których czynnie bierze udział Rada Rodziców

Rada Rodziców

"Witamy serdecznie na stronie Rady Rodziców SP 51

Skład Prezydium w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący: Pan Łukasz Chudy
Zastępca: Pani Marta Kanikowska,
                     Pan Mateusz Marszał
Skarbnik: Pani Agnieszka Dembska
Sekretarz: Pani Agata Walkowiak

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od rodziny na rok

Prosimy o wpłacanie składek na nr konta: 96 2490 1044 0000 4200 6602 8142
Tytułem: Składka na Radę Rodziców, klasa ................  "