wtorek, 03 listopad 2020 08:32

Jak bawią się dzieci z różnych stron świata?

W dniach 16-23 października 2020 roku w Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu

w ramach zajęć wychowania fizycznego w klasach 1-7 (1d, 2c,2d,3a,3c,4c,5b,5c,6d,7f – około 150 uczniów) zrealizowałam był projekt edukacyjny pod nazwą „Jak bawią się dzieci z różnych stron świata?”.

W ramach realizacji zadań wynikających z projektu przeprowadziłam gry  i zabawy  z poszczególnych Państw, które:

-wzmacniały  całe  ciało dzieci,

- zwiększały  koordynację  wzrokowo-ruchową,

- przyspieszały reakcje dzieci na bodziec,

-  w sposób bezkontaktowy wprowadzały współpracę i rywalizację pośród drużyn,

- zwiększały szybkość  i zwinność,

- zintegrowały uczniów w wyznaczonej klasie.

  Zajęcia ruchowe wzbogaciłam  o wiedzę z zakresu geografii, przyrody i historii:

- dzieci wskazywały obszar danych Państw i ich stolicę na mapie,

-poznawały ciekawostki z historii, słynne zabytki i legendy,

- poznawały różnice i podobieństwa rasowe,

- przypisywały daną flagę, roślinę i zwierzę do konkretnego państwa.

Podjęte przeze mnie działania miały na celu popularyzację idei tolerancji oraz doprowadzenia do zmian negatywnych postaw wobec osób różniących się od nas samych. Zajęcia uczyły akceptacji wszystkich bez względu na płeć, wiek, kraj pochodzenia czy sprawność fizyczną. Uczniowie nauczyli się empatii i asertywności wobec negatywnych emocji.  Pozyskali umiejętność nawiązywania dialogu oraz nabyli świadomość, że ludzka niedoskonałość może być  spostrzegana wyjątkowo w innych kulturach.

Poruszane kwestie bardzo zainteresowały uczniów, co wskazywało na duże zaangażowanie. Zajęcia odbyły się w  przyjaznej atmosferze, było dużo uśmiechu  i  radości. Dzieci otworzyły się na drugiego człowieka , na jego odmienne postawy. Prawidłowo określały oczekiwania kolegów i  ich emocje.  Projekt wspomógł wszechstronny rozwój społeczny i  fizyczny dzieci. 
Zobacz: | film_1 | film_2 |

Koordynator projektu: Anna Kąsowska.