środa, 13 luty 2019 09:18

Wiem, jak ratować życie

"Wiem jak ratować życie" to cykl zajęć edukacyjnych, których celem było praktyczne zaznajomienie dzieci z podstawami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie klasy 3A ćwiczyli jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia, jakie trzeba znać numery telefonów alarmowych oraz jak przełamać bariery psychologiczne związane z reagowaniem w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Szkolenia obejmowały zajęcia z zakresu opatrywania ran, posługiwania się apteczką oraz nabywania umiejętności układania poszkodowanych w bezpiecznej pozycji. Ponadto każdy z uczniów uczestniczył w ćwiczeniach praktycznych na fantomach z zakresu resuscytacji krążeniowo–oddechowej.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy dowiedzieli się tego, że pierwszej pomocy może udzielić każdy.

Małgorzata Kubiatowicz - wychowawca klasy 3A