Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA

Dominika Maciejewska (6d)

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Urszula Schaffer (4c)

DRUGI ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Rafał Malcewicz (6c)

RADA SAMORZĄDU
Eryk Charczuk
Szymon Pepłoński
Zofia Cierpisz
Daria Nowacka
 Patrycja Tora
 Wiktoria Haise
 Hanna Łysakowska
Jakub Sarnowski
Robert Tomaszewski
Kornelia Kasztelan
Igor Schaffer