Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA

Ewa Lewandowska 8c

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Iwo Baganc 6c

DRUGI ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ

Bessem Mtiri 6b

RADA SAMORZĄDU
Cołta Agata, 5b
Czajka Krzysztof, 7a
Gutowski Jędrzej, 8a
Haise Wiktoria, 8a
Kijanka Filip, 7a
Korecki Adam, 6a
Łysakowska Hanna, 8a
Nadolski Tymon, 4c
Nowak Martyna, 8c
Pepłoński Szymon, 6d
Stranz Julia, 6c
Zioło Marcel, 5f

POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY
Mateusz Szklarski, 8a
Marcin Puchalski, 8c
Wiktor Tomaszewski, 8a
Ewelina Jaśniak, 8a
Hanna Łysakowska, 8a
Róża Krysztofiak, 8a,
Amelia Drzymała, 8a

Igor Schaffer

OPIEKUNOWIE
Mateusz Książkowski,
Dorota Dutkiewicz