Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019
Członkami Rady Rodziców są wszyscy przewodniczący klas


Terminy zebrań Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019
-20.11.2018 godz. 18.00,
- 11.12.2018 godz. 18.00,
- 12.02.2019 godz. 18.00,
- 19.03.2019 godz. 18.00,
- 09.04.2019 godz. 18.00,
- 14.05.2019 godz. 18.00,
- 04.06.2019 godz. 18.00.