Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2016/2017

PREZYDIUM

Przewodniczący: Piotr Goryś

Zastępca: Marta Kanikowska

Zastępca: Anna Minikowska

Skarbnik: Dorota Lamęcka

Sekretarz: Magdalena Nowak

Członkami Rady Rodziców są wszyscy przewodniczący klas