środa, 16 czerwiec 2021 11:45

Czy ja mogę zostać świętym?

Czy ja mogę zostać świętym?

Takie pytanie zostało postawione przez uczniami klas 6a, 6d oraz 6e na lekcji religii
w ramach przeprowadzonej w tym roku szkolnym innowacji pedagogicznej. Uczniowie na początku roku podzieli się na zespoły 3-4 osobowe, które każdego miesiąca prezentowały wylosowaną postać we wrześniu. Były to osoby, które Kościół wyniósł do grona błogosławionych oraz świętych a wśród nich:

- Święty Szczepan

- Święty Stanisław ze Szczepanowa

- Święta Jadwiga Śląska

- Poznańska Piątka

- Święty Maksymilian

- Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

- Święty Jan Paweł II

- Błogosławiony Carlo Acutis

Uczniowie sami wyszukiwali informacji w dostępnych zasobach o tych postaciach, prezentowali je na forum klasy oraz każdy zespół przygotował test podsumowujący daną lekcję dla pozostałej części klasy. Uczniowie dzięki temu rozwijali swoje umiejętności refleksji nad własnym życiem i postępowaniem. Mają możliwość czerpania wzorców poznanych postaci. Uczyli się także otwartości na nowe doświadczenia a nade wszystko współdziałania w grupie. Podnosili swoje umiejętności sprawnego korzystania z dostępnych narzędzi cyfrowych. Spotkania każdego zespołu odbywały się online za pomocą platformy GSuite Meet.

Jako podsumowanie tegoż projektu uczniowie poprzez metodę: walizka i kosz musieli wskazać jedną postać, którą zabierają w dalszą podróż swojego życia. Swój wybór musieli również uzasadnić trzema argumentami.

Uczniowie dzięki temu poznali św. Szczepana, który oddał swoje życie tylko za to, że uwierzył w Zmartwychwstałego Jezusa. Świętego Stanisława, który zginął z rąk króla tylko dlatego, że publicznie mówił o jego grzechach, gdy ten powinien dawać ludziom przykład. Święta Jadwiga Śląska, która otaczała opieką najuboższych, chorych, niepełnosprawnych oraz budowała szpitale i przyczółki. Poznańska Piątka to 5 mężczyzn, którzy oddali swoje życie w czasie 2 Wojny Światowej działając w konspiracji, walcząc z okupantem, a jednocześnie gdy szli na śmierć nie wyrzekli się swojej wiary mimo, że były próby zmuszenia do tego. Święty Maksymilian Maria Kolbe, który swoje życie oddał za współwięźnia będącego głową rodziny. Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko staje się przykładem walki o wolną Polskę. Święty Jan Paweł II, który jest patronem rodzin. A na koniec błogosławiony Carlo Acutis, żył zaledwie 15 lat, a stał się apostołem Internetu jego dwa najsłynniejsze zdania to:

- Eucharystia jest autostradą do Nieba,

- rodzimy się jako oryginały, ale umieramy jako fotokopie.

            Innowację pedagogiczną przeprowadził Damian Borowski.