Zajęcia w kręgielni

Zajęcia w kręgielni

W środę 24 stycznia świetlica szkolna organizuje wyjście na kręgle do klubu sportowego „Czarna kula”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci przebywających w świetlicy w środę od godziny 11.30 (wyjście ze szkoły o godz. 12.30, powrót ok. 15.20). Aby zapisać dziecko należy:

-zgłosić chęć wyjścia w świetlicy;
przynieść wydrukowane i podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka oświadczenie o treści:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................... w wyjściu do kręgielni dnia 24.01.2018.

-wpłacić 7 zł
-w dniu wyjazdu zaopatrzyć dziecko w 2 bilety (przejazd tramwajem planowo trwa 11 min) lub kartę PEKA oraz sportowe obuwie na zmianę.
Brak wpłaty, zgody na wyjście lub biletów oznacza rezygnację z udziału.

Dzieci, które nie zjedzą obiadu przed wyjściem skorzystają z dyżuru obiadowego o godz. 15.20.
Zapraszamy do zapisu ☺