„Książki na Fioletowym Dywanie”

W marcu rozpoczęła się w naszej szkole kolejna edycja projektu „Książki na
Fioletowym Dywanie” organizowanego przez bibliotekę szkolną wraz z nauczycielami
języka polskiego. Projekt ma na celu przede wszystkim rozbudzanie i rozwijanie
zainteresowań czytelniczych uczniów, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na
forum klasy, rozwijanie kreatywności czytelników.
Uczniowie w czasie zajęć polecali książki swoim rówieśnikom, w dowolnie wybrany
przez siebie sposób. Kilka książek zaprezentował także nauczyciel bibliotekarz. Do tej
pory w projekcie udział wzięli uczniowie wszystkich klas 5 i 7 oraz 4b, 4c, 4d, 4e, 6a, 6b,
6c.

„Jajko czy kura?”

Biblioteka szkolna gościła w marcu uczniów klas drugich. W czasie spotkań zastanawialiśmy się wspólnie co było pierwsze- jajko czy kura? Uczniowie przedstawiali bardzo ciekawe propozycje odpowiedzi, poznali też niestrudzonego Kurczakowskiego, który jak wielu na tym świecie próbował dociec prawdy. W czasie zajęć omówiliśmy także symbol jajka w tradycji polskiej oraz różne sposoby przygotowania pisanek.
Czy Kurczakowski dowiedział się w końcu jak to było? Zachęcamy do przeczytania książki Przemysława Wechterowicza pt. „Jajko, czy kura?”.