Klasa 5c

Wszystkie tematy proszę opracować wraz z podręcznikiem. Zawarte są tam wszystkie niezbędne informacje.

Temat: Powtórzenie wiadmości - Ułamki dziesiętne 


karta pracy do pobrania

T
emat: Proste prostopadłe i proste równoległe

Zadania do wykonania: 
ćwiczenia A B C D 
zadanie 2 3 4 6 
Zeszyt Ćwiczeń: str. 3-6

Pojęcia jakie powinien znać uczeń: prosta, odcinek, półprosta, odłegłość między prostymi, odległość punktu od prostej, równoleglość oraz prostopadłość prostych

Temat: Kąty

Zadania do wykonania: 
ćwiczenia A B 
zadanie 1 2 3 4 
Zeszyt Ćwiczeń: str. 7-8
Pojęcia jakie powinien znać uczeń: kąt, kąt ostry, kąt rozwarty, kąt prosty, kąt półpełny, kąt wklęsły, kąt pełny,

Filmik pomocniczy 

Temat: Mierzenie kątów

Zadania do wykonania: 
zadanie 1 2 3 4 5 6
Zeszyt Ćwiczeń: str. 9-10 
Pojęcia jakie powinien znać uczeń: ile stopni mają poszczególne kąty np. kąt półpełny = 180° kąt ostry <90°..

Filmik pomocniczy
.
 
Temat: Kąty przyległe, wierzchołkowe. Kąty utworzone przez trzy proste

Zadania do wykonania: 
ćwiczenia A B C
zadanie 1 2 3 4 5 
dla chętnych - SuperZagadka
Zeszyt Ćwiczeń: str. 11-12 
Pojęcia jakie powinien znać uczeń: kąty wierzchołkowe, kąty przyległe i ich własności
 
Filmik pomocniczy nr 1
Filmik pomocniczy nr 2
Filmik pomocniczy nr 3 

Temat: Wielokąty

Zadania do wykonania: 
ćwiczenia A B C D
zadanie 1 3 4 5 6 
dla chętnych - SuperZagadka
Zeszyt Ćwiczeń: str. 13-16 
Pojęcia jakie powinien znać uczeń: wielokąt, przekątna