Klasa 6f

Wszystkie tematy proszę opracować wraz z podręcznikiem. Zawarte są tam wszystkie niezbędne informacje.

Temat: Powtorzenie wiadomości - pola wielokątów
 

karta pracy do pobrania

Temat: Procenty i ułamki

Zadania do wykonania: 
ćwiczenia A B C
zadania 1-13 
Zeszyt Ćwiczeń: str. 45-46

Dodatkowe informacje - co to jest procent
Zamiana procentów na ułamki 
Filimi pomocniczy nr 1
Filmik pomocniczy nr 2

Temat:Jaki to porcent

 
Zadania do wykonania: 
ćwiczenia A B 
zadania 1-8 
Zeszyt Ćwiczeń: str. 47-48

Temat: Jaki to procent.
Zadania do wykonania: 
zadania 1-4 
Zeszyt Ćwiczeń: str. 49-50

Temat: Diagramy procentowe
Zadania do wykonania:  
zadania 1-6 
Zeszyt Ćwiczeń: str. 51-52