WARCABY W ŚWIETLICY

Zapraszamy dzieci uczęszczające do świetlicy z klas 2,3,4
do udziału w turnieju warcabowym, który odbędzie się dnia
9.02.2018 o godzinie 17.00. Zgłoszenia dzieci chcących
wziąć udział w turnieju przyjmujemy do dnia 31.01.2018.
Regulamin turnieju zostanie wywieszony 02.02.2018.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY