środa, 18 kwiecień 2018 10:43

UWAGA! NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY!


UWAGA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO!!

Od dnia 30 kwietnia do dnia 9 maja 2018 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
-Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

UWAGA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ!!

Od 14 maja 2018 r. do 18 maja 2018 r. – składanie wniosków i oświadczeń potwierdzających spełnianie kryteriów określonych w uchwale Rady Miasta Poznania. Wniosek o przyjęcie należy złożyć w szkole wskazanej we wniosku na pierwszym miejscu.

http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja lub w sekretariacie szkoły.

16 maja 2018 r. – przeprowadzanie prób sprawnościowych w celu określenia predyspozycji psychoruchowych dziecka w sali gimnastycznej (klasa Patronacka Lecha Poznań - testy sprawnościowe w Szkole Podstawowej nr 51 godzina 17 , Klasa sportowa - pływacka testy na basenie "Chwiałka" o godzinie 16. )