czwartek, 23 styczeń 2020 10:52

Ferie zimowe w Szkole Podstawowej nr 51

FERIE ZIMA 2020

Szkoła Podstawowa Nr 51 Poznań

Dzięki dofinansowaniu z Rady Osiedla Chartowo, Szkoła Podstawowa Nr 51 w czasie ferii zimowych organizuje darmowe, dodatkowe zajęcia dla dzieci z klas I - V. Zgłoszenie należy przesłać poprzez e-dziennik do Pana Macieja Bandosza. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informację: imię i nazwisko, klasa, w którym tygodniu dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach (I tydzień, II tydzień, I i II tydzień) oraz czy dziecko po zajęciach będzie samodzielnie wracać do domu, czy będzie odbierane przez opiekuna. Zbiórka przed wszystkimi zajęciami odbywa się w holu szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Poniżej harmonogram zajęć w czasie ferii:

I tydzień (27.01 - 31.01)

9:00 - 11:00

Zajęcia plastyczno - artystyczne

11:00 – 13:00

Zajęcia sportowe (Piłka Nożna, Hokej)

II tydzień (3.02 - 7.02)

9:00 - 11:00

Zajęcia plastyczno - artystyczne

11:00 – 13:00

Zajęcia sportowe (Piłka nożna, koszykówka, lekkoatletyka)