środa, 20 luty 2019 20:13

List otwarty Grona Pedagogicznego do Rodziców


Poznań, 20.02.2019r

Szanowni Rodzice,
my – nauczyciele oraz pracownicy szkoły – pragniemy poinformować, że od 19.02.2019r. oficjalnie rozpoczęliśmy spór zbiorowy. Działając w zgodzie z obowiązującymi przepisami, wspierani przez władze Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz oświatowej Solidarności, domagamy się spełnienia naszych postulatów płacowych z wyrównaniem od 1. stycznia 2019r.
Zwiększająca się liczba formalnych obowiązków, niekorzystne zmiany w prawie w zakresie awansu zawodowego, kontrowersyjnie przeprowadzana reforma systemu oświaty powodują frustrację środowiska nauczycielskiego. Stawianie pedagogów w tak trudnym położeniu, nałożenie odpowiedzialności za realizację wymagających wobec uczniów treści nowej podstawy programowej w krótkim czasie, oczekiwanie nieustannego rozwoju zawodowego bulwersują tym bardziej, że proponowane „podwyżki” w żaden sposób nie rekompensują osobistych strat, jakie ponosimy, chcąc sprostać społecznym i służbowym oczekiwaniom.
Solidaryzujemy się z całą społecznością oświatową, która od grudnia minionego roku podejmowała i podejmuje różnorakie działania protestacyjne. Rozumiemy odmowę sprawdzania próbnych matur przez pedagogów w poznańskich szkołach średnich, m.in. I, II, V, VIII Liceum Ogólnokształcącym, LO im. św. Marii Magdaleny. Pragniemy także poinformować, iż – w ramach veta wobec polityki płacowej – zespół nauczycieli matematyki naszej szkoły pisemnie i jednogłośnie zrezygnował z przyjęcia studentów corocznie odbywających praktykę pedagogiczną.
Swój list kierujemy do Państwa. Szanowni Rodzice - oświadczamy, iż jakiekolwiek działania podejmowane przez pracowników szkoły nie są i nie będą wymierzone przeciwko Państwu oraz dzieciom. Pragniemy, aby edukowali ich nauczyciele zmotywowani, zadowoleni ze swojej aktywności zawodowej i sprawiedliwie wynagradzani – stosownie do swojego wykształcenia, zaangażowania i poświęcanego czasu. Chcemy, aby we wszystkich placówkach zatrudniane były osoby w pełni kompetentne, które, obiektywnie wynagradzane, przekażą swój optymizm uczniom. Przywrócenie godności nauczycielskiej profesji podniesie jakość i komfort pracy nas wszystkich – pedagogów, młodzieży i ich rodziców.
Mając powyższe na uwadze, liczymy na zrozumienie i obiektywny osąd. Mamy nadzieję na Państwa wsparcie w tak trudnym dla oświaty w całym kraju czasie.

Grono Pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi