czwartek, 27 wrzesień 2018 08:16

Piszemy kartki do Powstańców Warszawskich


BohaterON – włącz historię! To ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek. Projekt ma edukować uczniów, którzy bazując na wiedzy o powstaniu zdobytej na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie piszą kartki do Powstańców Warszawskich. Celem projektu jest wzmacnienie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotyczne oraz budowa wrażliwość społecznej. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”. Pocztówki zostaną dostarczone osobiście przez uczniów do Muzeum Powstania Warszawskiego 5 października.