Sześciolatki w naszej szkole

OFERTA DYDAKTYCZNA
Szkoła usytuowana jest w centralnej części os.Lecha z dala od ruchliwych ulic. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Każda klasa ma swoją salę lekcyjną, dzięki czemu dzieci nie muszą codziennie nosić wszystkich książek i przyborów. Uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich uczestniczą w zajęciach z zakresu edukacji polonistycznej, muzycznej, plastycznej, przyrodniczej, matematycznej, zajęciach komputerowych i  sportowych. Ponadto uczą się języka angielskiego. Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu piłki nożnej pod patronatem KKS Lech Poznań oraz o profilu lekkiej atletyki pod patronatem AZS Poznań, a także o profilu hokeja na trawie pod patronatem WKS Grunwald. Placówka dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną, w tym pracownią komputerową oraz biblioteką i czytelnią, gdzie uruchomiono Centrum Informacji Multimedialnej. Szkoła wyposażona jest w dwie pełnowymiarowe sale gimnastyczne, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnię. Tuż przed budynkiem znajdują się dwa place zabaw. Zajęcia w szkole odbywają się na jedną zmianę.

Zapewniamy stała opiekę pielęgniarki szkolnej, logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego. Posiadamy stołówkę szkolną oraz świetlicę.

Szkoła prowadzi oddziały klas, w których uczą się dzieci sześcioletnie. Kadra pedagogiczna Szkoły legitymuje się pełnymi uprawnieniami do nauczania dzieci sześcioletnich oraz znaczącymi osiągnięciami w tym zakresie.  Wyposażenie sal dydaktycznych oraz łazienek szkolnych jest w pełni dostosowane do małych dzieci.  Szkoła zapewnia swoim wychowankom pełne bezpieczeństwo m.in. poprzez sprawowanie opieki  w sposób ciągły, monitoring, rygle elektroniczne, domofony.

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczególnie uzdolnieni korzystają z indywidualnych programów nauczania, np. języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Działają kółka przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze, plastyczne, teatralne, muzyczne, komputerowe, historyczne, biblioteczne, turystyczne oraz Uczniowskie Kluby Sportowe.

Ponadto, na szeroką skalę prowadzone są zajęcia sportowe- bezpłatne: hokej na trawie, biegi na orientację, piłka ręczna, taekwondo, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis ziemny, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, prowadzone przez trenerów WKS Grunwald oraz nauczycieli wychowania fizycznego. Kółka zainteresowań: anglisty,  matematyka dla uzdolnionych,

wokalne, teatralno- religijne, fotograficzne, plastyczne, małego turysty, informatyczne, biblioteczne, klub Scrabli.

Organizowane są również zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów wymagających wsparcia.

Zajęcia dodatkowe- płatne: kajakarstwo, zapasy, judo, język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia muzyczne- nauka i doskonalenie gry na instrumentach, kółko gitarowe, klub gier logicznych „Cube”.

Organizujemy ponadto spotkania z pisarzami, artystami, bohaterami książek dla dzieci.

Uczniowie klas 4-6 mogą włączyć się w prace Wolontariatu „Klub Ośmiu”.

W szkole odbywają się regularne zbiórki zuchowe Gromady „Dzielne Smoki”.

Świetlica organizuje zajęcia od 6.00 do 17.00.

Należymy do szkól najbardziej usportowionych w Wielkopolsce.

Tylko w I sem. b.r. szkolnego m.in. drużyna naszych piłkarzy zdobyła pierwsze i drugie miejsce w międzynarodowym turnieju piłki nożnej VERONELLO CUP we Włoszech, w gminnych eliminacjach III Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska chłopcy wygrali wszystkie swoje mecze. Sukcesy odnosimy także w biegach - to uczennice SP 51 stały na podium, na 1 i 2 miejscu w kolejnym już Memoriale Bronisława Szwarca, uczniowie naszej szkoły zajęli I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych, awansowali tym samym do finału wojewódzkiego.

Ponadto uczniowie SP 51 odnoszą sukcesy także w konkursach przedmiotowych, m.in. matematycznym, polonistycznym, przyrodniczym, plastycznym.

Nasza szkoła bierze udział w projektach m.in. "Akademia Małego Poznaniaka", "Szkoła I Uniwersytet...", "Ekofan", "SKO", "Szkoła z klasą", "Szklanka mleka", "Lepszy Świat" oraz w programie "Owoce w szkole".

Szkoła posiada Certyfikat Szkoły z Klasą.