Nauczyciele

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – KLASY 0
Ewelina Jaworska

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - KLASY I-III
Beata Bajer
Magdalena Cwielong
Małgorzata Domagalska
Magdalena Gwiazda
Aldona Jędrzejowska
Joanna Kaczmarek
Dorota Kałdońska
Małgorzata Kubiatowicz
Joanna Kulgen
Katarzyna Misiak-Nawrot
Karolina Prątnicka
Izabela Suszek
Barbara Walkowiak
Krystyna Wiśniewska
II ETAP EDUKACYJNY – KLASY IV-VI
Maciej Anioł - wychowanie fizyczne
Maciej Bandosz – wychowanie fizyczne
Paweł Boryczka - wychowanie fizyczne
Agnieszka Brzeskwiniewicz - religia katolicka
Sylwia Błażejewska-Kasprzyk - plastyka
Daniel Cejba - wychowanie fizyczne
Adam Chodkiewicz - wychowanie fizyczne
Violetta Czosnowska – matematyka, przyroda
Dorota Dutkiewicz - historia
Dorota Dromirecka - matematyka
Adriana Garczyńska-Gubała - matematyka
Marta Glapiak - muzyka, język angielski
Katarzyna Góra - język polski
Ewa Isajewicz - historia
Halina Jazienicka - matematyka, technika
Sylwia Kaczorowska - geografia, przyroda
Monika Karasiak – język angielski
Łukasz Kill - religia katolicka
Mateusz Książkowski - język polski
Beata Kociszewska - przyroda
Łukasz Kosmaczewski - wychowanie fizyczne
Hanna Kozłowska - zajęcia komputerowe, matematyka
Andrzej Kuchnicki – wychowanie fizyczne
Anna Laufer - wychowanie fizyczne
Magdalena Łąbędzka - fizyka
Szymon Michalik - wychowanie fizyczne
Mołdrzyk Daria - język polski 
Marta Nowacka - chemia 
Monika Palac - język niemiecki
Leszek Piekarczyk – wychowanie fizyczne
Kamilla Pona - zajęcia komputerowe
Urszula Schober - plastyka, zajęcia techniczne
Tomasz Semmler - wychowanie fizyczne
Anita Spendowska - wychowanie fizyczne
Damian Sobótka - wychowanie fizyczne
Tomasz Stelmaszewski - wychowanie fizyczne
Sylwia Świerzewska - plastyka
Monika Szymczak - język polski
Karolina Urbańska - przyroda
Łukasz Ulchurski - wychowanie fizyczne
Dominika Walkowska - język angielski
Krystyna Wojciechowska - język polski
Kinga Wójcik - matematyka, zajęcia komputerowe
Kamila Żywocka - zajęcia komputerowe
Roger Ziome - informatyka


ŚWIETLICA
Magdalena Gwiazda - Rackowiak, Ewa Isajewicz, Elżbieta Kosicka, Joanna Külgen, Ewa Perzyńska, Małgorzata Rosińska, Dariusz Biały, Marta Nowacka